Posttarieven

 

 
     
 

In de meeste gevallen moet je betalen voor de diensten van het postbedrijf. Hoeveel is vastgelegd in de zogenaamde "posttarieven". Daarbij wordt onderscheid gemaakt voor de soorten van de poststukken, het gewicht, en de afstand waarover het poststuk moet worden vervoerd. Bovendien kunnen door de verzender nog speciale wensen worden aangegeven, zoals "aantekenen", "frankering onder rembours" en de keuze tussen snelle ("priority") of langzame ("normale") bezorging.

Net als bij de bakker het brood steeds maar weer duurder wordt, zo moet ook steeds meer voor de diensten van het postbedrijf worden betaald. Dat is mooi te zien aan de "prijs" van een briefkaart over een periode van een aantal jaren, zoals hieronder is te zien:

  

 
 
 
 

Een halve postzegel

 
 


Op bovenstaand "krantenbandje" uit 1946 van het Haarlems Dagblad is een halve postzegel gebruikt. Het lokaal tarief was 1,5 cent en blijkbaar had men geen goede postzegels meer in voorraad. En zo werd een postzegel van 3 cent door midden geknipt. Dat halveren werd trouwens wel meer gedaan en was ook toegestaan.
 

 
 
 


 

 


 

 
  Op 1 november 1957 was het tarief voor een binnenlandse brief verhoogd van 10 cent naar 12 cent. Een aangetekende brief moest voortaan 37 cent gaan kosten, 12 cent voor de frankering en 25 cent voor het aantekenrecht. Het duurde echter tot oktober 1958 voordat de nieuwe postzegel van 37 cent verscheen. Toen het aantekenrecht op 1 januari 1964 werd verhoogd van 25 cent naar 35 cent verviel de belangrijkste reden van het bestaan van de 37-cent zegel en werden de zegels teruggevraagd van de kantoren en vernietigd.

 
  Op 1 april 1957 werd het expresserecht verhoogd van 30 naar 50 cent. Toen op 1 november 1957 ook het normale brieftarief van 10 naar 12 cent ging, was er behoefte aan postzegels met een faciale waarde van 62 cent (12 cent voor frankering plus 50 cent expresserecht). Ook nu duurde het weer tot oktober 1958 dat de nieuwe zegel van 62 cent verscheen. Bij de volgende tariefsverhogingen van 1 juli 1964 verviel het bestaansrecht van de 62 cent. Na retourzending door de kantoren werden in 1966 ongeveer 3 miljoen van deze zegels vernietigd, bijna de helft (!) van de totale oplage.

 
 

Hieronder een aangetekende brief uit de gebruiksperiode (1961) van de 37-cent zegel, verstuurd van Terneuzen naar Terneuzen.


 
 
 

Domestic Mail USA
Misschien kent U ze wel, die Amerikaanse postzegels waarop geen frankeerwaarden staan, maar letters.
We kennen ze met een A, B, C, D, E, F, G en H. Omdat op de eerste vier zegels van deze serie een adelaar staat, dachten sommige verzamelaars dat het om luchtpostzegels ging.
Dat is echter niet zo. Op de C- en D-zegel staat in ieder geval een aanwijzing voor het gebruik: "Domestic Mail", wat zoveel betekent als "Binnenlandse post".
 

Wat zijn het dan voor zegels? Waarom bestaan ze dan?
Als er in de Verenigde Staten van Amerika een nieuw posttarief in de maak is, en het nieuwe tarief is nog niet door de regering goedgekeurd, begint men toch maar alvast met het drukken van deze "voorlopige uitgiftes".

Zo werd de A-zegel op 22 mei 1978 uitgegeven voor de prijs van 15 dollarcent (Sc 1735).
Op 26 juni 1978 kwam pas een nieuwe definitieve zegel uit met een frankeerwaarde van 15 cent (Sc 1758, Photography).
De B-zegel is van 15 maart 1981 (Sc 1818) met als kostprijs 18 dollarcent.
Op 23 april 1981 verschenen 4 postzegels van 18 cent, 4 rozen (Sc 1876-1879).
De C- en de D-zegel zijn resp. van 11 oktober 1981 (Sc 1946) en 1 februari 1985 (Sc 2282) met frankeerwaarden van resp. 20 en 22 dollarcent.
De E- en de F-zegel zijn resp. van 22 maart 1988 (Sc 2282) en 22 januari 1991 (Sc 2517) met frankeerwaarden van resp. 25 en 29 dollarcent.
De G- en de H-zegel zijn resp. van 13 dec 1994 (Sc 2881) en 9 november 1998 (Mi-3059) met frankeerwaarden van resp. 32 en 33 dollarcent.
Op de F- en G-Zegel staat aangegeven dat deze alleen bestemd is voor adressen in de US.
De H-zegel ("Hat") kan worden gebruikt voor eerste-klas mail.


 


Een grappige "First Day Issue" met de H-zegel.

 
 
 
 
 
 
  Terug naar overzicht 12 filatelistische elementen
 
 
  Terug naar overzicht Filavaria