Postale berichten

 

 
     
 


Behalve de "verzendadviezen", die door de afzender van een poststuk worden aangegeven, zijn er ook nog "postale berichten" die de verzender aanbrengt op een poststuk.
Dat kunnen bijvoorbeeld zijn stickers die aangeven dat de geadresseerde niet in staat was een aangetekend stuk in ontvangst te nemen of een sticker waarop staat dat de geadresseerde is verhuisd naar een onbekend adres.

Tegenwoordig worden door de diverse machines in de postsorteercentra allerlei codes op een poststuk gedrukt in streepjes in lichte kleuren. We kennen de SIX (sorteerindex), en de PRIC (procesinformatiecode).

Verder zijn er nog legio speciale stempels, waaronder bestellersstempels, portstempels, douanestempels, censuurstempels enzovoorts.

Hieronder een aantal voorbeelden.
 

 
 
 

 

 
 


Hierboven een Nieuwjaarskaart verstuurd door de RegioPost Noord-Oost Friesland te Kollum.
Merk op dat deze firma ook eigen postzegels uitgeeft.
Interessant zijn hier ook de extra stempels die zijn aangebracht.
 ".......Niet in de PTT-bus!....." en "Ook U kunt voordelig.......".
 

 
 

 


Als een brief onvoldoende is gefrankeerd moet de ontvanger het ontbrekende port betalen.
En dan meestal 2x het missende bedrag. We noemen het daarom wel "strafport".

Bovenstaande  brief werd verstuurd van Oostenrijk naar Zweden, blijkbaar met te weinig postzegels.
Daarvoor staat ook de stempel "T", wat staat voor TAX (extra belasting).

In Zweden werd het "tekort" berekend en vermeld op een stickertje.
De benodigde 24 öre werden aangegeven met 3 postzegels van 8 öre elk.
De ontvanger heeft dit bedrag moeten betalen om de brief in ontvangst te kunnen nemen.
 

 
 

 


Deze brief werd verstuurd van Wellington (Nieuw-Zeeland) naar Pretoria (Zuid-Afrika)
en was bestemd voor de toenmalige president Nelson Mandela.
Om veiligheidredenen werd de brief in Zuid-Afrika met Röntgenstralen onderzocht.
Een speciaal stempel laat dat weten.
 

 
 

 


In oorlogstijd is het meestal ook nog wel mogelijk om post te versturen.
Maar de militaire autoriteit houdt zich het recht voor om die post te controleren, om CENSUUR uit te oefenen.

Bovenstaand poststuk werd verstuurd tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) van Spanje naar Frankrijk.
Het poststuk werd geopend aan de linkerzijde, gecontroleerd op inhoud
en vervolgens weer dichtgeplakt met een speciaal daarvoor bedoelde "censuurstrook".
In dit geval werd een militair stempel op de sluiting gedrukt:
 "Republica Espagnola* censura* ".
Datum van censurering is met grote letters aangegeven: 19-1-1937.

 

 

 

 


 

 
 

Retour afzender (Return to Sender)
Onbestelbare post gaat vaak retour naar de afzender. Daarvoor worden soms etiketten gebruikt of speciale stempels.
Hier een voorbeeld van het laatste.
Deze brief werd in 1927 verstuurd van Belzoni in Tennessee naar Oakland in Californië.
De post kende het "General Delivery" blijkbaar niet en stuurde de brief terug naar de afzender.
In dit geval wijst de wijsvinger ook precies naar het adres waar de retourbrief dan naar toe moet.
Op de hand staat een verklaring waarom de brief terug gaat: "No such office in state" (= Zo'n kantoor is niet bekend in de staat).
Meer leuke stempels met dit onderwerp op http://postzegels.jouwweb.nl/stempels/return-to-sender
 

 
     

 

 

 
 
 
 
 
  Terug naar overzicht 12 filatelistische elementen
 
 
  Terug naar overzicht Filavaria