Filatelistische LINKS

 

 
     
 
  Thematische Filatelie  
  Cursusboek Begeleiding bij Filatelie (BBF)  
  Uitleg Thematische Filatelie door de NVTF  
  Richtlijnen voor de beoordeling van thematische inzendingen  
  Filatelistische elementen: deel 8, Persoonlijke zegels  
     
  Informatieve filatelistische websites  
  Postzegelblog: dagelijks of wekelijks nieuwe bijdragen door filatelisten  
  Exponet, meer dan 300 voorbeeld tentoonstellingen van over de gehele wereld  
  Postzegels.jouwweb: korte uiteenlopende artikeltjes over diverse onderwerpen  
  Illegal stamps (Engels) zoals gecommuniceerd door UPU  
  Verenigingen en Organisaties  
  Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF)  
  Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie (NVTF)  
  Stamp Kids Club, vereniging voor jeugdige verzamelaars  
  Lijst van UPU landen van A naar Z  
 
 
 
 
  Terug naar overzicht 12 filatelistische elementen
 
 
  Terug naar overzicht Filavaria