Velletjes en Randen
 

 
     
 

De meeste postzegels worden gedrukt op een vel papier, waarbij aan de randen nog enige vrij ruimte wordt overgelaten.
Daarop treffen we vaak nog extra informatie aan over het drukproces, en controle- en merktekens:


Voor thematische verzamelaars zijn de minivelletjes en blokjes interessanter.
Op de velranden van deze siervelletjes worden afbeeldingen en teksten gedrukt die betrekking hebben op de zegels
of op het doel waarvoor de velletjes werden gedrukt.
Hierdoor ligt er een enorm verzamelgebied open voor gespecialiseerde verzamelingen.
 

 

 

 
    Voorbeelden: Teksten op een Tab (een aanhangsel zonder frankeerwaarde aan een postzegel)


Bekende Nederlandse postzegels met een tab met aanvullende informatie.
Deze informatie is goed bruikbaar voor een tentoonstelling.

   
 
 


Een mooi voorbeeld uit de USA:
Bij iedere postzegel een toevoegende tekst met extra informatie over de sport.

 

 

 
 
Voorbeelden: afbeeldingen op de velranden

 

 
 Deze postzegel van Israel vraagt aandacht voor het kunstmuseum in Tel Aviv.
Op de rand staat aangegeven dat de afbeelding van het kunstwerk een vaas met bloemen is (flowers in a vase). Als extraatje is een schilderspalet weergegeven. Dit velletje past uitstekend bij een thema bloemen of kunst, maar ook bij schildersattributen. Als bij een tentoonstelling de informatie van de tab niet wordt gebruikt, laat die dan weg wegens onnodige bladvulling.
Dit geldt ook voor het blokje hiernaast  >>>>>>

Dit blokje van Palau heeft een postzegel met een watervliegtuig.
Maar alle onderdelen van de omringende illustratie kunnen worden gebruikt in een thematische verzameling,
zoals schepen, oceanen, zeeroutes en zelfs landkaarten.

 
 
 
 
 
 
 
  Terug naar overzicht 12 filatelistische elementen
 
 
  Terug naar overzicht Filavaria